Promimic har deltagit i intervju och bolagspresentation med Erik Penser Bank

Promimic AB (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) vill uppmärksamma att Erik Penser Bank har publicerat en intervju och en bolagspresentation med Promimics VD Magnus Larsson. Skälet till intervjun och bolagspresentationen är att tillhandahålla aktieägare och intressenter med information i samband med Bolagets planerade notering vid Nasdaq First North Growth Market.

Bolagspresentationen och intervjun är uppladdade på Erik Penser Banks Youtube-kanal och kan ses via följande länkar:

Intervjun: https://www.youtube.com/watch?v=1Cjn5hnqSnA
Bolagspresentation: https://youtu.be/mSa9znMum0Y

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, VD

Telefon: 070 977 64 77

E-mail: magnus.larsson@promimic.com

Om Promimic

Promimic är ett tillväxtföretag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration (inläkning i ben) till ledande företag på marknaderna för ortopediska och dentala implantat. Bolaget har sitt ursprung i forskning på Chalmers tekniska högskola och har idag huvudkontor i Mölndal och försäljningskontor i USA. Fram tills idag har över 600 000 operationer med implantat som använder Bolagets teknik genomförts runt om i världen. 

Erik Penser Bank är Promimics Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.