Handel i Promimic AB:s (publ) aktier inleds idag på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 29 april 2022, inleds handeln i Promimic AB:s (publ) (”Promimic” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North Growth Market. Promimics aktie handlas under kortnamnet PRO och med ISIN-kod SE0017487242.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, VD

Telefon: 070 977 64 77

E-mail: magnus.larsson@promimic.com

Om Promimic

Promimic är ett tillväxtföretag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration (inläkning i ben) till ledande företag på marknaderna för ortopediska och dentala implantat. Bolaget har sitt ursprung i forskning på Chalmers tekniska högskola och har idag huvudkontor i Mölndal och försäljningskontor i USA. Fram tills idag har över 600 000 operationer med implantat som använder Bolagets teknik genomförts runt om i världen. 

Erik Penser Bank är Promimics Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00.