PowerCell tecknar utvecklingskontrakt för marin nollemissionslösning med norska Havyard Group

PowerCell Sweden AB (publ) har undertecknat ett kontrakt med norska Havyard Group ASA avseende en utveckling av designen och de tekniska specifikationerna för ett bränslecellsbaserat nollemissionssystem. Systemet kan komma att användas i ett fartyg som skall trafikera rederiet Havila Kystrutens nya sträcka mellan Bergen och Kirkenes.

Kontraktet sträcker sig över ett år och syftar till att ta fram designen och de tekniska specifikationerna för ett system som är fullt klassningsbart i enlighet med den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s säkerhetsbestämmelser. Den systemlösning som PowerCell och Havyard tillsammans skall designa utgår från ett antal bränslecellssystem bestående av moduler om vardera 200 kW som specialanpassats för marint bruk. Genom att koppla samman flera av dessa moduler skall en total effekt om sammanlagt 3,2 megawatt uppnås.

Rederiet Havila Kystrutens fartyg kommer att trafikera norska vatten där gradvis skärpta miljökrav kommer att införas under kommande år. Havila Kystruten har kontrakterats för att bygga fyra nya fartyg som skall utrustas med nollemissionslösningar. Det första av dessa fartyg skall tas i drift 2021.

”Det här innebär att PowerCell nu är med om att utveckla designen och de tekniska specifikationerna för världens hittills mest kraftfulla marina bränslecellssystem”, säger Per Wassén, vd för PowerCell. ”Det här innebär en viktig milstolpe både för oss och för ansträngningarna att minska utsläppen från sjöfarten. Vad vi lär oss inom det här projektet kommer vi också ha stor nytta av inom andra segment, inte minst stationär kraftgenerering.”

Tuffa miljökrav
Den omfattande kryssningstrafiken i norska fjordar har lett till kraftigt ökade utsläpp och i ett flertal rapporter har konstaterats att luften i fjordarna stundtals håller sämre kvalité än luften i storstäder som London och Barcelona. Flera av de aktuella norska fjordarna finns med på FN-organet UNESCO:s världsarvslista, en status de riskerar att mista till följd av de höga utsläppsnivåerna. Norge har därför gradvis infört skärpta utsläppskrav för de fartyg som trafikerar fjordarna och efter 2030 kommer inga fartyg tillåtas som ger upphov till några utsläpp under tiden de befinner sig i fjordarna.

”Bränsleceller är en optimal lösning för den här typen av marina applikationer och ett perfekt komplement till batteridrift”, säger Per Wassén. ”Kryssningsfartyg har gott om utrymme för vätgas och kan snabbt och enkelt fyllas på med mer gas vid något av de många stopp som de gör. Inne i fjordarna kan de sedan köras helt elektriskt och kommer inte att ge upphov till andra utsläpp än rent vatten.”  

Den internationella sjöfartsorganisationen International Maritime Organization, IMO, har satt målet att minska utsläppen av koldioxid från sjöfarten med 50 procent till 2050. Givet fartygs långa livslängd innebär detta att det kan komma att krävas att nollemissionsfartyg tas i bruk redan så tidigt som 2030.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén

VD, PowerCell Sweden AB (publ)

Tel: +46 (0) 31 720 36 20

Email: per.wassen@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.