Presentation av K-Fastigheters resultat för januari-mars 2021

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) publicerar delårsrapport för januari–mars 2021 den 7 maj 2021, kl. 08.00. Delårsrapporten presenteras via en inspelad audiocast kl. 08.30 samma dag.

Jacob Karlsson, VD, och Martin Larsson, CFO, presenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på http://www.k-fastigheter.com/for-investerare/presentation.

Presentationen kommer att hållas på svenska med presentationsmaterial på svenska och engelska. Frågor kan ställas skriftligen via mejl till ir@k-fastigheter.se, svar sammanställs löpande under dagen och publiceras på bolagets webbplats, www.k-fastigheter.com.

Länk till audiocast (https://tv.streamfabriken.com/k-fastigheter-q1-2021)
Länk till audiocasten finns även på www.k-fastigheter.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 240 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 6,9 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 265 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på www.k-fastigheter.com