Onoterat AB – Förnyat samarbetsavtal med Kiwok Nordic AB

Onoterat AB fortsätter att bistå Kiwok Nordic AB styrelse och ledning med rådgivning och marknadsföring inför den planerade noteringen av bolagets aktier. Kiwok Nordic erbjuder nu samtliga aktieägare i Onoterat AB (publ) att teckna aktier i kommande riktad nyemission under maj månad.

Onoterat AB (publ) har sedan mitten av förra året bistått som rådgivare för Kiwok Nordic styrelse och ledning i samband med processen att notera Kiwoks aktier på NGM, Nordic SME, vilket har resulterat i ett ägarspridningsavtal oktober 2020. Detta har bl.a. inneburit att ca hälften av Onoterats aktieägare redan blivit aktieägare i Kiwok via utdelning av Kiwok aktier under januari 2021. Syftet har varit att öka antalet ägare i Kiwok som härigenom gått från ca 700 till ca 1 600 ägare.

I ett fortsatt samarbete mellan Onoterat AB (publ) och Kiwok Nordic AB, så erbjuder Kiwok Nordic nu samtliga ägare i Onoterat AB (publ) att förvärva ytterligare aktier i Kiwok i en riktad nyemission under maj 2021 som görs inför den planerade noteringen senare i vår. För mer information om Kiwok Nordic AB och dess riktade nyemission återfinns www.kiwok.se/emission.

”Ledningen för Kiwok uppskattar samarbetet med Onoterat och är glada över att få hälsa Onoterats ägare välkomna som ägare i Kiwok säger Göran Carlsson, CEO Kiwok Nordic AB (publ)”

”Vi ser en stor potential i Kiwok som verkar i en av de hetaste branscherna just nu, digitalisering av vård och wellness säger Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat AB (publ)”

För ytterligare information kontakta:

Göran Carlsson, CEO Kiwok Nordic AB (publ) 0768-60 61 35

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, larserik.bratt@onoterat.se

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.onoterat.se