Presentation på Stora Aktiedagen i Stockholm

Parans VD Anders Koritz kommer att presentera bolaget på Stora Aktiedagen i Stockholm måndagen den 26 november kl.14.40 på Sheraton Hotel, Stockholm. Samma dag börjar teckningsperioden för den emission som extra bolagsstämman fattade beslut om den 25 oktober 2018.

Den 26 november presenterar Anders Koritz, VD på Parans, den senaste utvecklingen i bolaget samt den emission vars teckningstid påbörjas samma dag på Stora Aktiedagen i Stockholm. Det går att anmäla sig till det kostnadsfria arrangemanget genom denna länk: http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-stockholm-2018 Presentationen kommer också att sändas live via webben och kan följas på http://www.aktiespararna.se/tv/live

Anders Koritz höll en presentation på Teknikdagen på Chalmers, Göteborg, den 24 oktober, som kan ses Parans hemsida: https://www.parans.com/sv/om-oss/investor-relations/ 

– Stora Aktiedagen är ett bra tillfälle att möta våra aktieägare och investerare, säger Anders Koritz, VD på Parans. Vi får många frågor överlag och eftersom vi kommer att ha en pågående emission med första teckningsdag samma dag som Stora Aktiedagen passar det extra bra att kunna få berätta kring bolaget, varför vi gör emissionen och vad som gäller för emissionen.

Information i korthet om emissionen:

  • Emissionsstorlek: ca 20 MSEK
  • Övertilldelsningsutrymme: 4,9 MSEK
  • 2 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 unit
  • 1 unit tecknas för 1,75 kr
  • 1 unit ger 1 aktie och 1 teckningsoption
  • 2 teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 ny aktie från 6 jan-7 feb 2020 för 2 kr
  • Avstämningsdag: 21 nov 2018
  • Teckningsperiod: 26 nov – 12 dec 2018

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.