Rättelse: Felaktig hänvisning till MAR i tidigare pressmeddelande ”S2Medical AB (publ) meddelar nytt datum för årsstämma 2020”

Rättelsen avser det pressmeddelande med rubriken “S2Medical AB (publ) meddelar nytt datum för årsstämma 2020” som publicerades 13:15 idag den 23 april 2020. Pressmeddelandet innehöll en felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Då informationen i pressmeddelandet inte bedöms utgöra insiderinformation skulle ingen hänvisning till MAR varit inkluderad. Pressmeddelandet i sin helhet, dock med borttagen MAR-hänvisning återfinns nedan.

 

S2Medical AB (publ) meddelar nytt datum för årsstämma 2020

I ljuset av den rådande pandemin har Bolaget avvaktat utvecklingen av smittspridningen i Sverige för att kunna genomföra årsstämman på ett säkert sätt. Då situationen är fortsatt allvarlig och myndigheternas rekommendationer om social distansering kvarstår har Bolaget beslutat att skjuta upp årsstämman, som ursprungligen var planerad att hållas den 15e maj 2020 i Linköping. Nytt datum för Bolagets årsstämma 2020 är den 11e juni. Stämman kommer att hållas på Scandic Frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 14 i Linköping med start klockan 10.00 och insläpp för registrering klockan 09:45. För att underlätta delaktighet i årsstämman utan fysisk närvaro kommer Bolaget bland annat att förenkla möjligheten till förtidsröstning. 

Bolaget kommer att publicera kallelse till årsstämman senast fyra veckor före den 11e juni 2020.

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23/4 2020 kl. 15:35.

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser.

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.