Rättelse: MAR etikett avseende bilagda pressmedelandet saknades. TH1NG får genombrottsorder inom industriell IoT-kommunikation

En av marknadens ledande leverantörer av lösningar för elinstallationsmarknaden, har valt TH1NG som leverantör av IoT-uppkopplingar. TH1NG och kunden har tecknat ett treårsavtal om IoT-kommunikation till kundens lösningar runt om i Europa.

Avtalet innebär att TH1NG, under avtalsperioden, ska leverera en förväntad volym om 150 000 IoT-abonnemang för M2M-kommunikation (Machine-to machine). Avtalsvärdet förväntas bli omkring 30MKR.

Avtalet möjliggör även utveckling av nya framtida tjänster för kundens uppkopplade enheter via TH1NGs IoT-plattform IoT Open.

– Jag är stolt över att vi har fått förtroendet att vara leverantör av IoT-kommunikation till vår kunds lösningar på den internationella marknaden. Det är en mycket viktig affär för oss och den stora volymen blir en bra grund för vår industriella satsning i det smarta samhället, säger Klas Westholm, VD på TH1NG.

För ytterligare information:

Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG möjliggör smarta samhällen. Med vår IoT-plattform IoT Open och våra samarbetspartners, kopplar vi ihop alla saker som kommunicerar och skapar framtidens tjänster. TH1NG bildades 2018 och har ca 20 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG.  Certified Adviser är G&W Fondkommission (e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08-503 000 50).

Denna information är sådan insiderinformation som TH1NG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2022, klockan 11.39 CET.