RÄTTELSE: OssDsign Catalyst har lanserats på den amerikanska marknaden

Uppsala, Sweden, 08:00 CET, 16 augusti 2021 – OssDsign meddelar idag att OssDsign Catalyst har lanserats och nu finns tillgänglig på den amerikanska marknaden. Lanseringen är ett viktigt första steg i bolagets strategi att etablera sig på den skalbara bengraftmarknaden med sitt innovativa nanosyntetiska bengraft som stimulerar bildning av frisk benvävnad.

Tidigare version angav felaktig marknadsstorlek, detta är nu korrigerat.

Nästan 80 procent av amerikaner upplever smärta i ländryggen någon gång under livet och fler än 1,5 miljon genomgår steloperation. Cirka 20 procent av ingreppen misslyckas på grund av en inkomplett sammanläkning mellan implantat och ryggraden.”Vi har nu nått en avgörande kommersiell milstolpe och visar att vi har lyckats med det som vi föresatte oss – att lansera OssDsign Catalyst i USA under den andra halvan av 2021. Det faktum att vi redan har lyckats skala upp tillverkningen och tillgängliggjort produkten på den amerikanska marknaden är ett styrkebesked från hela OssDsigns organisation. Vi är övertygade om att OssDsign Catalyst kommer förbättra behandlingsresultatet för många patienter”, säger Morten Henneveld, vd, OssDsign.

OssDsign Catalyst är ett syntetiskt bengraft som stimulerar bildningen av frisk benvävnad vid steloperationer. Det innovativa bengraftet består av en patenterad nanokristallin struktur som appliceras i ryggraden vilken sedan resorberas och ersätts av ny benvävnad. Data från en nyligen publiceras preklinisk studie visar att OssDsign Catalyst inducerar en snabb och stabil benbildning och att framgångsrik fusion uppnåddes i 100% av studiegruppen efter 26 veckor, jämfört med 60% i gruppen som erhöll en motsvarig marknadsgodkänd produkt.

OssDsign Catalyst erhöll marknadsgodkännande av det amerikanska läkemedelsverket FDA 2020 och den adresserbara marknaden för syntetiska bengraft i steloperationer värderas till 2,6 miljarder USD med en förväntad genomsnittlig årlig tillväxttakt om 7% under perioden 2021–2025.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, vd, OssDsign ABTel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.comCertified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.
Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi.