Rättelse: Sound Dimension AB (publ) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023

Sound Dimensions årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 är idag publicerad på bolagets hemsida och finns även tillgänglig för nedladdning på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com). Rättelsen avser revisorns kommentar angående osäkerhetsfaktorer. 

För att läsa hela rapporten gå till https://sounddimension.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ .

Tillagd kommentar från revisionsberättelsen: Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift
Vi vill fästa uppmärksamhet på informationen som lämnas i förvaltningsberättelsen och i not 2 samt i not 3 i vilka framgår att bolagets lönsamhet och likviditetssituation har varit ansträngd och att det inte kan uteslutas att ytterligare kapitalanskaffningar kan komma att krävas i form av t ex krediter eller emissioner, för att dels realisera värdet av bolagets teknik men även nå de volymer och marknader som eftersträvas. Som framgår av bolagets balansräkning uppgår immateriella tillgångar till väsentliga belopp, för vilka värdet är beroende av säkerställd finansiering.
Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns, på att det finns osäkerhetsfaktorer
som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta
avseende.

För mer information om Sound Dimension AB, vänligen kontakta:

Rickard Riblom, VD Sound Dimension AB

Telefon: 0704442479

E-mail: rr@sounddimension.se

https://sounddimension.se

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).

Fler artiklar om Sound Dimension AB (publ)