Sound Dimension AB (publ): Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 3 och TO5

Sound Dimension AB:s (“Sound Dimension” eller “Bolaget”) nyemission av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”) och TO 4 (”TO 4”) som avslutades den 1 augusti 2023 gav för varje tecknad, betald och tilldelad aktie en teckningsoption av vardera serie. Teckningsoptioner av serie TO 5 (”TO 5”) avser de teckningsoptioner som emitterats vederlagsfritt till de garanter som valt ersättning i form av aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionerna handlas på identiska villkor. Sound Dimensions teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 11 oktober 2023 och handlas under kortnamnet “SOUND TO3” och ”SOUND TO5”.

Teckningsoptionerna av serie TO 3 kommer att handlas med ISIN-kod: SE0020996676 och TO 5 kommer att handlas med ISIN-kod: SE0020996692. Första dag för handel är den 11 oktober 2023. Handelsperioden för TO 3 och TO 5 löper till och med den 31 oktober 2023.

Teckningsoptionerna av serie TO3 och TO5 ger för varje innehavd teckningsoption, oberoende av serie, rätt att under perioden från och med den 25 oktober 2023 till och med den 7 november 2023 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 60 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under tio handelsdagar före första dagen för teckning, dock högst SEK 1,00 och lägst aktiens kvotvärde. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner, kommer aktiekapitalet att öka med högst 7 188 646,20 SEK och antalet aktier kommer öka med högst 35 943 231 aktier. Bolaget kan maximalt erhålla en emissionslikvid om cirka 35,9 MSEK före emissionskostnader i det fall att 100% av teckningsoptionerna nyttjas till maximala kursen SEK 1,00. De totala emissionskostnaderna uppskattas uppgå till cirka 3,6 MKSEK, vid fullteckning till maximal kurs.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Sound Dimension anlitat Gemstone Capital A/S som finansiell rådgivare, Skill Advokater AB som legal rådgivare, samt Hagberg & Aneborn AB som emissionsinstitut.

För mer information om Sound Dimension AB, vänligen kontakta:

Rickard Riblom, VD Sound Dimension AB

Telefon: 0704442479

E-mail: rr@sounddimension.se

https://sounddimension.se

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).

Fler artiklar om Sound Dimension AB (publ)