Sista dagen i teckningsperioden för Sound Dimension

Idag den 31 juli 2023 är sista dagen av teckningsperioden i Sound Dimension AB:s (publ) (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier om upp till cirka 8,1 MSEK vilken beslutades av Bolagets styrelse den 10 juli 2023.

Företrädesemissionen, som offentliggjordes av Bolaget genom pressmeddelande den 10 juli 2023, omfattar upp till 40 638 760 nya aktier med en teckningskurs om 0,2 SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Idag, den 31 juli 2023, är den sista dagen av teckningsperioden i företrädesemissionen. Varje tecknad, tilldelad och betald aktie i Företrädesemissionen ger rätt till erhållande av en (1) TO3 och en (1) TO4. För emissionen av Teckningsoptionerna TO3 och TO4 krävs godkännande vid extra bolagsstämma som planeras hållas i september 2023.

För varje aktie innehavd av aktieägare i Sound Dimension på avstämningsdagen den 17 juli 2023 erhölls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tjugo (20) nya aktier.

Anmälan om teckning av nya aktier i företrädesemissionen kan bland annat göras genom Hagbergs Aneborns hemsida via (https://hagberganeborn.se/transaktion/sound-dimension-ab/). Teckning via Anmälningssedel kan göras till och med 15:00 den 1 augusti 2023.

Webbinarium

Bolaget höll under fredagen den 28 juli 2023 ett webbinarium där VD Rickard Riblom presenterade vad som skett sedan han tillträdde samt vart han planerar att ta Bolaget de kommande åren. Länk till video: https://sounddimension.se/investor-relations/  

Kortare videopresentation av vd

Se när vd Rickard Riblom förklarar AiFi-teknikens styrka och hur den kan förändra musikuppspelning i grupp så som vi känner till det idag: https://www.linkedin.com/posts/sound-dimension-ab_ta-med-dig-vardagsrummets-surroundstereo-activity-7090758173363503107-B7jk/?utm_source=share&utm_medium=member_ios

För mer information om Sound Dimension AB, vänligen kontakta:

Rickard Riblom, VD Sound Dimension AB

Telefon: 0704442479

E-mail: rr@sounddimension.se

https://sounddimension.se

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).

Fler artiklar om Sound Dimension AB (publ)