Sista dag för handel med BTU i Double Bond Pharmaceutical AB och första dag för handel med Teckningsoptioner av serie TO 3B

 

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”DBP”, ”Double Bond Pharmaceutical” eller ”Bolaget”) meddelar att emissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 8 juni 2023. Utsökningsdagen för BTU är den 12 juni 2023.

 

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU till nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO 3B (”Teckningsoptionerna”). Första dag för handel i Teckningsoptionerna på Spotlight Stock Market är den 16 juni 2023. Sista dag för handel i Teckningsoptionerna är den 5 juni 2024.

 

Villkor Teckningsoptioner av serie TO 3B

Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 23 maj 2024, dock lägst 0,050 SEK (kvotvärdet) och högst 0,60 SEK. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 27 maj 2024 till den 10 juni 2024.

Rådgivare

Mangold är finansiella rådgivare till Double Bond Pharmaceutical i samband med Företrädesemissionen. Qap Legal är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

 

För mer information vänligen kontakta:

Igor Lokot, VD Double Bond Pharmaceutical AB

E-post: igor@doublebp.com

Telefon: +46 73-570 0203

 

Om Double Bond Pharmaceutical AB

 

Double Bond Pharmaceutical, DBP, är ett läkemedelsbolag. Störst affärsinriktning innehas mot behandling av cancersjukdomar, infektioner och autoimmuna sjukdomar. Forskningen utgår ifrån bolagets egenutvecklade drug-delivery teknologi. Produkterna säljs under separata varumärken och samarbeten vid produktutveckling sker med andra aktörer inom branschen. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.