SivlerSkog Group AB försvarar sitt ägande i A-aktier i S2Medical AB (publ)s emission

Huvudägaren SivlerSkog Group AB har informerat S2Medical AB (publ) att de tecknat A-aktier till ett värde av 3 750 000 SEK i den nyligen genomförda emissionen. Betalningen har finansierats genom tillskott av 2 miljoner SEK i kontanta medel samt genom en mindre avyttring av B-aktier där likviden har finansierat samma antal aktier i serie A. Efter emissionen äger SivlerSkog Group AB 2 500 000 A-aktier samt 2 266 667 B-aktier.

”Genom att utöka vårt ägande i A-aktier vill vi markera att vi är långsiktiga aktieägare i S2Medical AB (publ) och ser fram emot att stödja bolaget i dess expansion” säger SivlerSkog Group ABs styrelseordförande Mårten Skog.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084