Skellefteå Kraft saknar helhetslösningar i regeringens politik

Regeringens energipolitiska inriktningsproposition når inte hela vägen. Förslagen räcker inte till för att Sverge ska nå sin fulla potential i omställningen till ett fossifritt samhälle. 

Joachim Nordin vd Skellefte Kraft

Idag 19 mars presenterade regeringen sin Energipolitiska inriktningsproposition med en plan på hur Sverige ska bana väg för stärkt konkurrenskraft, möta samhällets ökade behov av el och samtidigt säkerställa god försörjningstrygghet. Skellefteå Kraft välkomnar att regeringen bekräftar elektrifieringens betydelse för omställningen från fossil energi till fossilfri. Samtidigt ser vi att regeringen missar Sveriges fulla potential och inte tar den ledande position som Sverige behöver för att stärka konkurrenskraften, snabba på omställningen mot ett fossilfritt samhälle och framväxten av den nya gröna industrin. Propositionen regeringen lade fram idag visar inte tillräckligt tydligt hur vi möter den efterfrågan som väntas de kommande åren.   

– Industrin och vi i energibranschen har höga ambitioner att lyckas med klimatomställningen genom nya lösningar som kan stärka Sveriges konkurrenskraft. Ställer vi bara om det samhälle vi har idag missar vi potentialen. Vi behöver rusta Sverige för den tillväxt vi skulle kunna skapa i framtiden när hela Europa fasar ut fossil energi, säger Skellefteå Krafts koncernchef Joachim Nordin.

Regeringen lägger i propositionen stor vikt vid kärnkraft, både som en möjliggörare för mer fossilfri el och vid dess förmåga att bidra med stabilitet till elsystemet. Regeringen missar dock att ge tydliga förutsättningar till andra kraftslag som är viktiga för ett bygga ett stabilt elsystem som möter framtidens behov. Vattenkraften som förnybart och reglerbart kraftslag har stor potential att bidra med mer effekt till elsystemet. Vindkraften på land och i hav kan på kort sikt öka Sveriges elproduktion.

– Det är bra att regeringen visar att de förstår vikten av en kraftfull utbyggnad av elproduktion, men det är olyckligt att de inte ger tydliga förutsättningar för fler kraftslag. Det är svårt att inte bli besviken när regeringen säger sig förstå potentialen och behovet för Sverige men ändå inte lyckas lägga tillräckligt kraftfulla förslag som gör skillnad i närtid, avslutar Joachim Nordin.

För mer information kontakta: 
Joachim Nordin, vd, Skellefteå Kraft 

Mobil: 072-200 28 40
E-post: joachim.nordin@skekraft.se