TH1NG i Vinnovafinansierat IoT-projekt med Skellefteå kommun, Luleå Tekniska Universitet och Skellefteå Kraft

Vinnova har i sin senaste utlysning beviljat stöd till projektet ”GIOTIS – genomförandeprojekt IoT för innovativ samhällsnytta i Skellefteå” där TH1NG samarbetar med Skellefteå kommun, Luleå Tekniska Universitet och Skellefteå Kraft. TH1NGs del uppgår till 755 000kr.

TH1NG bidrar inom projektet med plattformen IoT Open och experimentell utveckling. Vinnova bedömde att ansökan har stor potential med ett bra grepp på systemnivå. Projektet bedöms även kunna förflytta kunskapsläget nationellt och ha god spridningspotential. Utlysningen riktades till aktörer som i samverkan med kommuner eller regioner vill ta ett större grepp kring IoT-lösningar i offentlig sektor. Målet är att projekten ska kunna bidra till samhällsnytta på ett nationellt plan.

Regioner, kommuner och städer är viktiga kundgrupper för TH1NG där IoT Open används som en säker, robust och öppen IoT-plattform. Projektkoordinator är Skellefteå kommun Samhällsplanering och övriga projektdeltagare är Luleå tekniska universitet och Skellefteå Kraft AB. Utlysningen skedde inom ramen för Vinnovas strategiska innovationsprogram för Sakernas Internet.

– Detta positiva beslut är ett kvitto på det långsiktiga arbetet vi bedrivit och potentialen som finns i Skellefteå, säger Michael Carlberg Lax, CIO Skellefteå Kommun

– Det är ett riktigt spännande projekt där vi fortsätter att jobba med att utveckla vår IoT-satsning i regionen. Målsättningen är att skapa en attraktiv lösning som förebild för att kunna göra liknande satsningar även i andra delar av Sverige och öka kunskapen om IoT i offentlig sektor, säger Klas Westholm, VD på TH1NG.

För ytterligare information:

Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG är en nyskapande IoT- och internetleverantör som erbjuder och utvecklar smarta uppkopplade tjänster och internetanslutning till bland annat företag, industrier, kommuner och fastighetsägare. Genom att kombinera våra två verksamhetsområden möjliggör vi förutsättningar för innovativa lösningar och erbjudanden. TH1NG bildades 2018 och har ca 35 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission (e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08-503 000 50).