Styrelse och ledning tecknar utöver teckningsåtaganden

NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) genomför en företrädesemission av units om upp till cirka 40,1 MSEK vilken omfattas till cirka 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Bolagets styrelse, ledning och nyckelpersoner, som sedan tidigare har ingått teckningsåttaganden om upp till totalt cirka 1,5 MSEK, har nu meddelat att de kommer att anmäla intresse för att teckna units för totalt cirka 3,3 MSEK, motsvarande 8,2 procent av företrädesemissionen.

Utöver de sedan tidigare ingångna teckingsåtaganden om cirka 1,5 MSEK, har styrelse, ledning och nyckelpersoner i Bolaget anmält teckning med och utan företrädesrätt för ytterligare cirka 0,8 MSEK. Vidare har tidigare styrelseordförande Anders Essen-Möller uppgett att han kommer att teckna units för totalt cirka 2,0 MSEK, motsvarande 1,0 MSEK utöver sitt teckningsåtagande.

Ovanstående innebär att samtliga i NextCells styrelse och ledning med aktieinnehav i Bolaget har anmält sig för teckning utöver sina respektive pro-rata andelar av företrädesemissionen. I dag är sista dagen för handel med uniträtter. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper till och med den 14 juni 2024.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta
Mathias Svahn, VD
Patrik Fagerholm, Ekonomi- och finansdirektör
Tel: 08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor:
NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com
Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se
Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/
Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma
Instagram: https://www.instagram.com/cellaviva/

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag som befinner sig i fas 2-studier med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. Fokus är att erhålla marknadsgodkännande av ProTrans via en fas 3-studie. ProTrans tillverkas med bolagets patenterade plattformsteknologi för att selektera fram optimala celler för behandling av inflammatoriska tillstånd inklusive autoimmuna sjukdomar. NextCell äger även Skandinaviens största privata stamcellsbank, Cellaviva, och det nystartade kvalitetsanalysbolaget QVance.