Styrelsen i Enorama Pharma AB beslutar om förlängning av teckningstid i pågående företrädesemission till 2 april 2024

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om att förlänga teckningstiden till och med den 2 april 2024 i den av styrelsen den 22 februari 2024 beslutade företrädesemissionen av aktier.

Styrelsen i Enorama Pharma beslutade den 22 februari 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2023, om en företrädesemission av aktier om cirka 28,65 MSEK (”Företrädesemissionen”). Styrelsen i Bolaget äger enligt emissionsbeslutet rätt att förlänga både teckningstiden och tid för betalning. Styrelsen har idag beslutat om förlängning av teckningstiden till den 2 april 2024.

Styrelsen har gjort bedömningen att en förlängd teckningstid är till förmån för Bolaget och de befintliga aktieägarna då det säkerställer att Bolagets utländska aktieägare hinner teckna aktier under teckningsperioden. Styrelsen anser att möjligheten att Enorama Pharma erhåller den kapitalisering som Bolaget önskar därmed ökar genom en förlängning av teckningstiden.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)

Bengt Jönsson, Styrelseordförande

info@enorama.se

Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö

www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ): +46 (0)73 856 42 65, certifiedadviser@carnegie.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.