Styrelsens uttalande avseende otillbörlig information om emission av aktier i C2 Capital AB

STOCKHOLM, 6 februari 2022: Detta uttalande görs av styrelsen (”Styrelsen”) för C2 Capital AB (”C2 Capital” eller ”Bolaget”) rörande otillbörlig information om ”inbjudan till teckning av aktier” i bolaget.

Bakgrund
Malmöfirman Larina Invest AB har gått ut med otillbörlig information om en inbjudan till teckning av aktier i C2 Capital AB till kursen 14 SEK per aktie, under tidsperioden 3 januari 2023 – 3 februari 2023.

 

Bolagets inställning
C2 Capital AB har inte beslutat om någon nyemission under ovan angiven tidsperiod och har inte heller givit något uppdrag till Larina Invest AB om marknadsföring av en pågående kapitalanskaffning riktad till allmänheteten.

Den angivna uppgiften i Larina Invest AB dokument om att Avanza Bank AB skulle vara ägare i bolaget är felaktig och saknar således grund. Däremot har Avanza kunder, som i sin tur äger aktier i C2 Capital AB, vars aktier är förvaltarregistrerade i Avanzas namn. Den angivna prissättningen av aktierna har inte sanktionerats av bolaget.

För mer information om den otillbörliga informationen hänvisas till Bolagets IR ansvarige.
 

Lars Wolf
VD och Koncernchef

E-post: lars.wolf@c2capital.se
Telefon: +46 (0)70-588 42 69

Ben Hedenberg
Ccorporate counsel

E-post: ben@c2capital.org 
Mobil: +44 (0)7944 319 906

Leo Celija
Investor relations

E-post:   leo.celija@c2capital.se 
Mobil: +46 (0) 70 420 32 67

 

Om C2 Capital AB
C2 Capital investerar i en banbrytande plattform för vadslagning på digital- och fiatvalutor baserad på blockchain-teknologi. Bolaget planerar att lansera plattformen i Europa och Nordamerika, vilket borgar för en hög tillväxtpotiential. C2 Capital planerar att ansöka om att lista aktien på en lämplig börs i Stockholm inom 2023.