Tendo AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

Tendo AB:s (“Tendo” eller “Bolaget”) företrädesemission av units, vars teckningstid avslutades den 4 april 2023, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 21 april 2023 och stoppdag är den 25 april 2023. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 27 april 2023.

I mars/april 2023 genomförde Tendo företrädesemissionen som tillförde Bolaget cirka 6 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,6 MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 0,3 MSEK). Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 21 april 2023 och stoppdag är den 25 april 2023. Aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 beräknas distribueras till VP-konto/depå den 27 april 2023.

Efter Bolagsverkets registrering av företrädesemissionen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 11 475 362 stycken och att aktiekapitalet till 1 606 550,68 SEK. Härutöver finns det 2 497 681 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 27 april 2023.

Rådgivare

In samband med företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare och Nordic Issuing AB emissionsinstitut. 

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:

Sofie Woge, VD, Tendo

Telefon: +46 (0)76 021 22 13

E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo

Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.