TH1NG har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

TH1NG AB (”TH1NG” eller ”Bolaget”) har erhållit godkännande för upptagande till handel av sin aktie på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är onsdagen den 16 juni 2021.

Handel i TH1NGs värdepapper

TH1NGs aktie kommer att handlas under kortnamnet ”TH1NG” med ISIN-kod SE0016074124 från och med onsdag den 16 juni 2011.

TH1NGs teckningsoptioner TO1, som vederlagsfritt ingår i de units som emitterats, kommer att upptas till handel med kortnamnet ”TH1NG TO1” och ISIN-kod SE0015987995, efter emissionens registrering. Särskilt pressmeddelande kommer publiceras inför första handelsdag för TO1 som är planerad till omkring den 7 juli 2021.

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market har TH1NG tagit fram ett tilläggsdokument att läsas tillsammans med det EU-tillväxtprospekt samt tilläggsprospekt som upprättades i samband med den nyss genomförda spridningsemissionen. Dessa finns tillgängliga på TH1NG:s hemsida, www.th1ng.se.

Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser för noteringen på Nasdaq First North Growth Market (e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08-503 000 50.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG AB är en internet- och IoT-leverantör. Vi är en utmanare på operatörsmarknaden där vi levererar internet och annan kommunikation. Vi levererar även färdiga IoT-tjänster såväl som stöd och verktyg för andra aktörer. Kombinationen av dessa verksamheter tror vi skapar förutsättningar för innovation och erbjudanden till kund som få kan matcha. TH1NG bildades 2018 och har ca 40 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm. Vår ledning och våra medarbetare har gedigen erfarenhet och påvisade framgångsrika resultat inom branschen. TH1NG är noterat på Nasdaq First North Growth Market från och med 16 juni 2021.