TH1NG LEVERERAR NYA IOT-TJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKEN I KARLSKRONA

Affärsverken i Karlskrona AB tar hjälp av en IoT-lösning från TH1NG för registrering av in- och utpassager i bolagets 300 teknikbodar och nätstationer.

För att följa branschstandard har Affärsverken i Karlskrona AB valt en lösning som kombinerar TH1NGs IoT-plattform IoT Open, QR-koder och mobilt BankID för att uppfylla de krav som ställs på tillträdeskontroll i bolagets teknikbodar. Lösningen valdes eftersom den nyttjar befintliga system, är kostnadseffektiv och har kort implementeringstid.

– Långsiktigt är QR-koder ett bra och miljövänligt sätt att använda TH1NGs IoT-plattform. Det innebär också att vi tar bort en tidsödande uppgift och kan automatisera hela flödet. Att vi fann en lösning utan stora kostnader och samtidigt kan använda och utveckla ett befintligt system är viktigt för vår verksamhet. Lösningen visar att teknik inte alltid kostar mycket och att TH1NG är öppna för nytänkande, vilket vi vill främja i vår verksamhet, säger Jesper Auer, Produktägare IoT på Affärsverken.

– Vi är stolta över att få leverera denna smarta tjänst till Affärsverken i Karlskrona och är gärna med och hittar lösningar som kanske sticker ut lite extra för att hjälpa våra kunder, säger Klas Westholm, VD på TH1NG.

IoT-plattformen IoT Open används sedan flera år i verksamheten för andra IoT-tillämpningar på Affärsverken i Karlskrona. Det nya systemet för in- och utpassage kommer att implementeras under hösten för att sedan utvärderas under vintern. Fullt utbyggt rör det sig om ca 300 av bolagets teknikbodar och nätstationer.

För ytterligare information:

Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG AB är en internet- och IoT-leverantör. På operatörsmarknaden erbjuder bolaget internet och annan kommunikation och på IoT-marknaden levereras såväl färdiga IoT-tjänster som stöd och verktyg för andra aktörer. Kombinationen av dessa verksamheter skapar unika förutsättningar för innovation och erbjudanden till kund. TH1NG bildades 2018 och har ca 40 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission (e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08-503 000 50).