TH1NG påbörjar leveranser av IoT-uppkopplingar

Den leverantör av lösningar för elinstallationsmarknaden, som i somras valde TH1NG som leverantör av IoT-uppkopplingar, har nu gjort sitt första avrop på avtalet. 

Avropet omfattar 10 000 M2M SIM som nu har levererats till kunden. 

Avtalet med kunden väntas omfatta en volym om 150 000 IoT-abonnemang för M2M-kommunikation (IoT uppkoppling via SIM kort). Den första leveransen har nu genomförts och fortsatta leveranser planeras kontinuerligt under avtalstiden om 36 månader. 

- Jag är glad att vi har inlett leveranserna enligt avtalet med vår kund, och vi planerar för fortsatta leveranser under kommande år. Detta är en mycket viktig affär för oss och den stora volymen blir en bra grund för vår industriella satsning, att vara med och bygga det smarta samhället, säger Klas Westholm, VD på TH1NG. 

För ytterligare information:
Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG möjliggör smarta samhällen. Med vår IoT-plattform IoT Open och våra samarbetspartners, kopplar vi ihop alla saker som kommunicerar och skapar framtidens tjänster. TH1NG bildades 2018 och har 22 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission.