TimePeopleGroup påväg mot börsen

TimePeopleGroup är en etablerad konsultkoncern bestående av fyra dotterbolag. Bolagen erbjuder specialistkonsulter inom IT och förändringsledning och är alla nischade inom olika expertisområden. Bolaget utvecklar, förenklar och effektiviserar IT verksamheten hos koncernens alla kunder.

Kundbasen består av tre huvudgrupper: Bank, finans och försäkring, offentlig sektor och retail. Detta ger en låg riskprofil och en jämn kundbas över tid. TimePeopleGroup har i dagsläget en kundbas på över 160 kunder med 90 anställda och omsatte 108,4 miljoner med en vinstmarginal på 13,6 % det senaste verksamhetsåret

Varför ska man teckna aktier i TimePeopleGroup

Om du tror att kraven på effektivisering, automatisering och digitalisering är kritiska framgångsfaktorer så ska du vara med på vår resa. Efterfrågan på våra tjänster ökar stadigt. Vi har bevisat att vi klarar att skapa tillväxt och lönsamhet i både högkonjunktur och lågkonjunktur. Vi tar inga genvägar. Hårt arbete och en stabil ekonomisk grund utan skulder utgör goda förutsättningar för en fortsatt framgångsrik utveckling.

Vår verksamhet kännetecknas av:
– Ökad efterfrågan
– Konjunkturoberoende
– Stark finansiell grund med hög avkastning

Teckningsperioden pågår mellan 12 oktober – 10 november och första handelsdag är planerad till den 4 december på NGM Nordic MTF.

Läs mer på:
Bolagets hemsida: http://www.timepeoplegroup.com/
IPO.se: https://ipo.se/borsnoteringar/time-people-group/

Magnus Lönn, Verkställande direktör

TimePeopleGroup
Oktober 2017