Time People Group

Time People Group

Pris per aktie
19 SEK
Minsta investering
5700 SEK
Pre money value
114 MSEK
Bransch
Konsulttjänster
Lista
NGM
Emissionsvolym
23,7 MSEK
Teckningsperiod
12 okt - 10 nov
Första handelsdag
4 dec
Garantiåtagande
14,22 MSEK (60%)
Post money value
-

Bakgrund

TimePeopleGroup är en etablerad konsultkoncern bestående av fyra dotterbolag. Bolagen erbjuder specialistkonsulter inom IT och förändringsledning och är alla nischade inom olika expertisområden. Bolaget utvecklar, förenklar och effektiviserar IT verksamheten hos koncernens alla kunder.

Time People Group har sedan år 2000 utvecklats till en väl etablerad IT-konsultverksamhet. Koncernen verkar huvudsakligen inom tre marknadssegment; ”Bank-finans-försäkring”, ”Offentlig sektor” och ”Retail”. Idag omfattar verksamheten 85 konsulter och åtta övriga medarbetare. Verksamheten har utvecklats väl; dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv av lämpliga kompletterande konsultföretag. Koncernen uppvisar god omsättnings- och lönsamhetsutveckling över många år. Under de senaste verksamhetsåret omsatte koncernen drygt 108 Mkr med ett rörelseresultat om ca 15 Mkr.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.