Toadman signerar avsiktsförklaring med Leyou värd $8 miljoner gällande Projekt Osiris

Toadman Interactive AB (publ) har idag skrivit på en icke-bindande avsiktsförklaring med Leyou Technologies gällande förlängning av Projekt Osiris från november 2018 till december 2019 till ett värde av $8 miljoner (73 Mkr). Ambitionen är att det slutliga avtalet skall skrivas under november 2018, men kan slutförhandlas fram till sista december 2018.

Bakgrunden är att Toadman signerade i september 2018 ett avtal med Leyou värt $5 miljoner. Av dessa har $4,5 miljoner utbetalats till Toadman och den sista milstolpen på $0,5 miljoner förväntas utbetalas under november 2018. Avtalet är gällande utvecklandet av ett spel till Leyou där Toadman har rätt till en viss del av nettoomsättningen av spelet.

Avsiktsförklaringen avser en förlängning av Projekt Osiris där omsättningen för Toadmans del beräknas uppgå till $8 miljoner baserat på vissa milstolpar, liknande det föregående kontraktet. Projekt Osiris har kontinuerligt bemannats av ytterligare personal och överstiger idag 50 personer. Under de kommande ca 14 månaderna förväntas mellan 50-70 personer från Toadman arbeta på projektet och är således Toadmans största projekt. Mer ingående villkor kommer att förhandlas fram de kommande månaderna.

Kommentarer från Toadmans VD Robin Flodin:

– ” Teamet har hittills jobbat väldigt intensivt med Projekt Osiris och det är väldigt kul att Leyou är såpass nöjda att de vill fortsätta projektet. Jag vill dock klargöra att vad som är signerat är en avsiktsförklaring att fortsätta och att vi fortsätter att förhandla fram det slutgiltiga kontraktet. När det gäller sådana här stora typer av avtal med många miljoner dollar på spel är det viktigt att alla villkor gås igenom noggrant och ingenting som bör stressas fram, både för Leyou och Toadmans skull. Vi ser dock hur spelet går från klarhet till klarhet och vi ser med tillförsikt fram emot att visa upp vad det är vi arbetar med under nästa år.”

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2018 kl. 17:06 CET.