TOPRIGHT NORDIC OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2017

ToprightNordic AB (Publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2017. Årsredovisningen finns i bifogat pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.toprightnordic.com 
   
  
Styrelsen för TopRight Nordic AB(publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.


Fler artiklar om TopRight Nordic AB