Uppdatering gällande tidsplan för utdelning av aktier i Watch It Live

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ) höll extra bolagsstämma den 21 september 2018 i Stockholm. Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att senarelägga avstämningsdagen med upp till en månad om styrelsen så finner ändamålsenligt för utdelningens praktiska genomförande.
Styrelsen beslutade 2018-09-24 att använda detta bemyndigande för att justera tidsplanen något av praktiska skäl.

27 september: Sista dagen med handel i TopRight-aktien inklusive utdelning.
28 september: Aktien handlas exklusive utdelning.
1 oktober: Avstämningsdag.

De utdelade aktierna beräknas finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-konton cirka tre vardagar efter avstämningsdagen, preliminärt torsdagen den 4 oktober 2018.

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2018, kl. 11.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

 
TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.