Idag inleds teckningstiden i STENOCARE A/S nyemission inför planerad notering på Spotlight – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 24 september 2018, inleds teckningstiden i Europas första IPO inom medicinsk cannabis. STENOCARE A/S är det första bolaget att förse den danska marknaden med medicinska cannabisoljor inom ett fyraårigt danskt försöksprogram och bolaget genomför nu en nyemission för att bland annat finansiera utveckling av en egen produktionsanläggning. Teckningstiden i nyemissionen löper till och med den 9 oktober 2018. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 18,6 MDKK före emissionskostnader. STENOCARE har på förhand via teckningsförbindelser skriftligen avtalat om cirka 11,2 MDKK, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till STENOCARE i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Spotlight Stock Market (”Spotlight”).

STENOCARE – det första bolaget inom medicinsk cannabis att noteras i Europa
STENOCARE är ett danskt bolag vars vision är att förbättra livskvaliteten för patienter med daglig smärta och lidande. Genom tecknade avtal med Danmarks två ledande läkemedelsdistributörer förser bolaget sedan september 2018 samtliga apotek och sjukhus i Danmark med medicinskt godkända cannabisoljor. Denna typ av behandling är en ny industri som blev laglig i Danmark genom ett fyraårigt försöksprogram som trädde i kraft den 1 januari 2018. Legaliseringen av medicinsk cannabis sprider sig i västvärlden och har skapat en ny, stor och attraktiv marknad på alla de marknader som hittills har liberaliserats. Bolagets ledning bedömer att den danska marknaden har potential att nå cirka 1 miljard DKK i totalt marknadsvärde år 2021 och att den europeiska marknaden har potential att nå cirka 30 miljarder DKK år 2022.

STENOCARE var den första aktören på den danska marknaden att erhålla tillstånd att både odla och producera medicinsk cannabis samt att importera godkända medicinska cannabisoljor. Bolaget har ett etablerat partnerskap med det kanadensiska bolaget CannTrust Inc., en ledande producent av medicinsk cannabis på den kanadensiska marknaden och en av de största aktieägarna i STENOCARE. Från CannTrust importerar bolaget tre medicinska cannabisoljor för vidare försäljning. Bolagets målsättning är att vara en pionjär inom området för medicinsk cannabis och är unikt positionerat för att bli en marknadsledande aktör i Danmark och en betydande leverantör i Europa. STENOCARE avser under nästa år att etablera en egen produktionsanläggning för odling och produktion av medicinsk cannabis.

För att finansiera utvecklingen av bolagets produktionsanläggning på Jylland samt operativa kostnader genomför STENOCARE nu en nyemission som vid fullteckning kan tillföra bolaget cirka 18,6 MDKK före emissionskostnader inför planerad notering på Spotlight. Memorandum (på svenska och engelska), teaser (på svenska och danska) samt anmälningssedel (på svenska, danska och engelska) finns att tillgå på bolagets (www.stenocare.se/Investor), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Gemstone Capitals (www.gemstonecapital.com) respektive hemsidor. Investeringsdokumenten finns även tillgängliga på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Teckning av aktier kan göras genom insändande av anmälningssedel till Sedermera Fondkommission eller via Sedermeras hemsida (genom BankID) alternativt Nordnet Bank (www.nordnet.se). För teckning av aktier direkt genom övriga banker ombedes tecknaren att kontakta sin bank.  

För mer information om STENOCAREs nyemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se 
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.