Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2021

Valberedningen i Ovzon AB föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Björkman, Patrik Tigerschiöld, Nicklas Paulson, Cecilia Driving, Dan Jangblad och Magnus René. Vidare föreslår valberedningen att Magnus René väljs till styrelseordförande.

Information om samtliga ledamöter finns på Ovzons webbplats. Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämman kommer att hållas den 13 april 2021.

Valberedningen består av Andreas Hofmann, utsedd av Investment AB Öresund, Sophie Hagströmer, utsedd av Bure Equity, Anders Algotsson utsedd av Afa Försäkring samt Anders Björkman styrelseordförande Ovzon.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Hoffmann
Valberedningens ordförande
andreas.hofmann@oresund.se
Tel: +46 8 402 33 03

For ytterligare information kontakta

Magnus René, CEO, mre@ovzon.com, +1 781 266 6957

Johan Brandt, CFO, jbr@ovzon.com, +46 70 369 33 00

Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobil bredbandstjänst som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vårt kompletta erbjudande fyller behovet av global uppkoppling för krävande kunder inom Försvar, Media, Marin, Flyg och NGO. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Solna, Sverige och Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.