Veg of Lund utser Emma Källqvist till tillförordnad VD

Styrelsen för Veg of Lund AB har idag beslutat att utse bolagets nuvarande CFO Emma Källqvist som tillförordnad VD med omedelbar verkan.

Emma Källqvist började som bolagets CFO den 1 juli 2021 och tillträder rollen som tillförordnad VD med omedelbar verkan. Rekryteringsprocessen till ordinarie VD har inletts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Anders Hättmark (styrelseledamot)

Telefon: 0705 578 009
E-post: anders.hattmark@vegoflund.se

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: mailto:adviser@eminova.se.