Veg of Lunds VD Cecilia Lindwall lämnar bolaget på egen begäran

Cecilia Lindwall har sagt upp sin anställning som VD för Veg of Lund AB per dagens datum.

Cecilia kommer att vara kvar i sin befattning tills efterträdare är på plats. Rekryteringsprocessen av hennes efterträdare kommer inledas omgående.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Anders Hättmark (styrelseledamot)

Telefon: 0705 578 009
E-post: anders.hattmark@vegoflund.se

Denna information är sådan som Veg of Lund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2021, klockan 10.30 CET.

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på
ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.

Denna information är sådan som Veg of Lund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-13 10:30 CET.