VO2 Cap Holding AB uppfyller Nasdaqs krav och säger upp avtal med likviditetsgarant

Publiceringsdatum: Stockholm, 25 januari 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

VO2 Cap Holding AB (publ) (“VO2 Cap” eller “Bolaget”), en compounder inom media och tech, uppfyller efter den nyligen genomförda och framgångsrika företrädesrättsemissionen Nasdaqs krav på spridning och free float. VO2 Cap har därför valt att säga upp avtalet med bolagets likviditetsgarant Mangold.

VO2 Cap kan nu glädjande meddela att det stora intresset för emissionen medfört att Bolaget nu lever upp till Nasdaqs krav på ägarspridning. VO2 Cap Holding har därför valt att säga upp avtalet med Bolagets likviditetsgarant Mangold. Mangold kommer att fortsätta som likviditetsgarant under uppsägningstiden vilken avslutas den 24 juli 2022.

VO2 Cap genomförde i december 2021 en företrädesemission som tecknades till drygt 145%. Det stora intresset för emissionen innebar att Bolagets free float, dvs. antalet aktier som inte kontrolleras av huvudägare eller insynspersoner, nu uppfyller Nasdaqs krav.

För att möjliggöra den ökade free floaten avstod huvudägare, VD och styrelse i Bolaget att teckna sig för aktier i emissionen.

“Vi är tacksamma för det mycket goda utfallet av emissionen som resulterat i många nya aktieägare och att vi nu uppfyller de krav som ställs. Emissionen ger oss finansiella muskler för att ta nästa steg och genomföra målsättningen som vi tidigare har kommunicerat till marknaden, om flera förvärv i resan att skapa en ledande portfölj inom media och tech med starka intäktssynergier. Vi jobbar fortsatt hårt med att exekvera vår strategi och jag har goda förhoppningar att nå de mål vi har kommunicerat,” kommenterar Bodil Ericsson Torp, verkställande direktör i VO2 Cap.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2                                                                                                                                                                                                

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se: www.vo2cap.se I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com och AdProfit AB www.adprofit.se.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel +46 (0)8-546 017 58, mejl info@amudova.se.

Fler artiklar om VO2 Cap Holding AB (publ)