WeSC offentliggör avsikt att undersöka möjligheterna att genomföra riktad nyemission till kvalificerade investerare

Stockholm, Sverige, 16 april 2021

WeSC AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om 8 600 000 aktier genom förhandling med vissa på förhand utvalda kvalificerade investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen kommer erbjudas till sådana kvalificerade investerare som Bolaget bedömer att det ligger i befintliga aktieägares intresse att få in som ägare. Emissionskursen kommer fastställas genom förhandling på armlängdsavstånd mellan Bolaget och de utvalda investerarna. Bolaget kommer på egen hand undersöka möjligheterna att genomföra den Riktade Nyemissionen. Förfarandet kommer att påbörjas kl. 17.31 idag den 16 april 2021. Den Riktade Nyemissionen förutsätter att Bolagets årsstämma, vilken är planerad till den 20 maj 2021, fattar beslut om att genomföra den Riktade Nyemissionen. Förfarandet beräknas vara avslutat innan handeln börjar på Nasdaq First North Growth Market kl. 09.00 den 19 april 2021.

Likviden från den Riktade Nyemissionen avses att användas för att bland annat accelerera Bolagets föreslagna verksamhetsändring och förvärvsstrategi.

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2021 kl. 17:38 CET.

För ytterligare information kontakta: Per Åhlgren tfn: +46 (8) 527 750 96, e-post: per.ahlgren@mangold.se

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:

Telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se, webbplats: www.gwkapital.se.