Winfried Vahland lämnar Volvo Cars styrelse

 

Volvo Car AB (publ) har meddelat att Winfried Vahland lämnar styrelsen med omedelbar verkan, då han övergår till en position i styrelsen för Polestar Automotive Holding UK PLC. Vahland har varit ledamot i Volvo Cars styrelse sedan 2019 där han haft en viktig roll inom produkt- och investeringsfrågor och som ledamot i ersättningskommittén.

"På styrelsens vägnar tackar jag Winfried för hans betydande bidrag till Volvo Cars styrelse", säger Lone Fønss Schrøder, vice ordförande i Volvo Cars styrelse.  

Inga ytterligare förändringar görs i Volvo Cars styrelse för närvarande.  

 

För mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations
+46 31-59 65 25
media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations
John Hernander
+46 31-793 94 00
investors@volvocars.com

 ——————————-

Volvo Cars 2022
För helåret 2022 noterade Volvo Car Group ett rörelseresultat på 22,3 miljarder SEK. Intäkterna 2022 uppgick till 330,1 miljarder SEK och den globala försäljningen nådde 615 121 bilar.

Om Volvo Car Group
Volvo Cars grundades 1927. Idag är det ett av de mest välkända och respekterade bilmärkena i världen med försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är noterat på Nasdaq Stockholm, där det handlas under tickern "VOLCAR B".

"For life. Att ge människor frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt". Detta syftet återspeglas i Volvo Cars  ambition att enbart tillverka elbilar 2030 och i dess engagemang för en pågående minskning av sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

I december 2022 hade Volvo Cars cirka 43 200 heltidsanställda. Volvo Cars huvudkontor, produktutveckling, marknadsföring och administration finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även FoU- och designcenter i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina).