Alltainer AB (Publ): Offentliggör härmed halvårsrapport för perioden juli – december 2023

Pressmeddelande 2024-02-06

Alltainer AB (”ALLT”) offentliggör härmed halvårsrapport för perioden juli – December 2023. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Halvårsrapporten finns tillgänglig på Alltainers hemsida (www.alltainer.com/investor) och som bifogad fil.

ANDRA KVARTALET (2023-10-01 – 2023-12-31)

Rörelsens intäkter uppgick till 1 067 KSEK (3 735).

EBITDA uppgick till -1 675 KSEK (-530).

Rörelseresultatet uppgick till – 2 159 KSEK (-802).

Resultatet per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,09).

FÖRSTA HALVÅRET (2023-07-01 – 2023-12-31)

Rörelsens intäkter uppgick till 1 309 KSEK (11 414).

EBITDA uppgick till -4 561 KSEK (943).

Rörelseresultatet uppgick till -5 528 KSEK (395).

Resultatet per aktie uppgick till -0,50 SEK (0,04).

Soliditeten uppgick till 70,7 % (77,3, %).

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, vilka uppgick till 11 231 155 stycken. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

ALLTAINERS VD Jakob Kesje kommenterar

Hösten 2023 kantades av ett antal utmaningar. Mot bakgrund av de höjda räntorna globalt valde en del av våra kunder att skjuta upp möjliga order till senare, och i Sverige blev projekt stående i avvaktande på aktivering av större fabriksbyggen. Det fanns en del osäkerhet kring både H2GS och Putailai i Timrå, men nu verkar båda projekten röra sig framåt igen. Med denna bakgrund blev omsättningen för halvåret låg och resultatet följaktigen negativt.

Orderingången återhämtades i december 2023 med en beställning på kontorscontainers från amerikanska armén på fyra (4) MSEK. Detta är första återkommande ordern från Pacific Unlimited, vilket bekräftar vår kvalitet och våra konkurrenskraftiga priser. Denna order bäddar för det framtida samarbetet både med vår partner på Guam och med den amerikanska armén, som har många projekt på gång i Stilla Havet.

För att kunna arbeta aktivt mot framtiden har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission under februari månad. Emissionslikviditeten hjälper oss i vår resa framåt för att dels bearbeta marknaden, effektivisera produktionen, genomföra viktiga projekt såsom certifiering av boendecontainers i USA samt initiera projektet att ställa upp en containerby i Boden.

I Sverige har vi en rejäl offertstock på arbetarbostäder till en rad orter där större industribyggen eller infrastrukturprojekt är igång eller planerade. Som exempel kan jag nämna ett flertal projekt i Boden inför uppförandet av H2 Green Steel stålfabrik, projekt runt Mariestad inför etableringen av Volvos batterifabrik, och andra orter som Gotland, Timrå, Lysekil, Kiruna mm. Dialoger pågår men vi har ambitionen att flera av projekten ska komma till avslut innan sommaren.

I USA fortgår arbetet med att certifiera våra boendecontainer, vilket för North Carolinas del kan vara klart inom några månader, för att sedan passporteras till de övriga staterna som vi önskar adressera. Här återfinns Alltainers största potential då det säljs hundra tusentals ”Tiny Homes” varje år i USA. Våra övriga återförsäljare av boendeenheter i primärt Texas och Florida börjar få nya förfrågningar efter den trögrörliga hösten – där räknar vi med att försäljningen kommer igång igen under våren.

I USA har vi också våra större slutkunder inom kontorscontainer som börjar röra på sig igen. Här bearbetar vi i första hand kunder i Florida, Texas och Arizona, men alla är kunder som hyr ut över flera stater än där de har sina huvudkontor. För dessa typer av kunder rör det sig inte om enstaka enheter, men alltid om ordernivåer på 2-8 MSEK per ordertillfälle.

Min känsla är att många av höstens utmaningar nu ligger i backspegeln och att vi har möjlighet att kapitalsera på flera av ovanstående möjligheter inom en snar framtid.

Jakob Kesje, VD på Alltainer AB

För fullständig halvårsrapport, se https://www.alltainer.com/investor/

För ytterligare information

Jakob Kesje
VD, Alltainer AB
Telefon: 0763-11 19 11
E-post:
jk@alltainer.com

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Afrika, Sverige och övriga Europa.

Fler artiklar om Alltainer