Alltainer AB (Publ): Alltainer tidigarelägger delårsrapport

Alltainer AB tidigarelägger sin delårsrapport för perioden 2023-07-01 – 2023-12-31 till tisdag den 6 februari 2024 istället för den 21 februari 2024. Anledningen till datumändringen är att delårsrapporten beräknas bli klar tidigare än planerat samt att styrelsen anser att det är av värde för aktieägare och investerare att ta del av ett så fullgott informationsunderlag som möjligt inför den företrädesemission vars teckningsperiod är planerad till 9 – 23 februari 2024.

För ytterligare information

Jakob Kesje
VD, Alltainer AB
Telefon: 0763-11 19 11
E-post:
jk@alltainer.com

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.

Fler artiklar om Alltainer