Yaytrade genomför riktad emission på 5 mkr till strategiska investerare

Styrelsen i Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 februari 2021, beslutat om en riktad kontant nyemission om 1 333 333 aktier till en teckningskurs om 3,75 kr per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 10 procent i förhållande till aktiens stängningskurs den 28 maj 2021. Genom nyemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 5 mkr.

Nyemissionen har tecknats av två långsiktiga investerare i Yaytrade, Stefan Alvarsson (via Reach for the stars AB) som är koncernchef och ägare i One Partner Group och partner i Qvana Invest AB och Henrik Hobik via bolaget Selected Brands Nordic AB som han är styrelseordförande och majoritetsägare i. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att få in strategiskt viktiga personer med gedigen branscherfarenhet och kunskap som kan bidra till Yaytrades fortsatta resa.

Stefan Alvarsson har en stor erfarenhet av att driva bolag och har bland annat byggt upp One Partner Group som är verksamt inom bemanning, rekrytering och produktionslogistik, med en omsättning överstigande 1 miljard. Stefan har tagit fram och utvecklat högautomatiserade och heltäckande logistikcentraler för global skalbarhet åt bland andra Babyshop.com och AD bildelar med mycket effektiva resultat. Stefan är även investerare i gardenstore.se och besitter stor styrelseerfarenhet från nuvarande och tidigare engagemang.

Henrik Hobik har en gedigen erfarenhet inom modeindustrin där han framgångsrikt har byggt ett av de ledande distributionsbolagen inom premium fashion i Skandinavien och Baltikum. Henrik besitter ett stort kontaktnät inom modeindustrin internationellt. Henrik är även en erfaren investerare och har exempelvis investerat i Klarna, Mathem, Budbee m.fl.

Med Stefans och Henriks branscherfarenheter inom logistik och premium fashion får vi in värdefull kompetens i Yaytrade genom att göra emissionen. Det stärker vårt case ytterligare och jag ser med tillförsikt fram emot det kommande samarbetet.”, säger Magnus Agervald, styrelseordförande i Ytrade Group AB (publ)

Henrik och Stefan är mycket duktiga entreprenörer och investerare. Med Henriks över 25 års internationella branscherfarenhet inom premium fashion i Skandinavien och Baltikum ser vi goda möjligheter att fortsätta utveckla vårt erbjudande till premium fashion bolag såväl nationellt som internationellt. Stefan har stor erfarenhet och kunskap inom logistik och kommer att kunna bidra med värdefulla råd för att Yaytrade ska kunna förbättra logistiken ytterligare med den expansionstakt vi nu håller. Jag ser Henrik och Stefan som viktiga strategiska bollplank för Yaytrade i vårt arbete med att bli en internationell cirkulär Fashion Tech grupp, där en del av arbetet självklart ligger i att fortsätta utveckla vår plattform och logistik mot att bli den ledande aktören inom digitala pop-up butiker- och försäljning av overstocks, samples- och returer.”, säger David Knape, VD, Ytrade Group AB (publ)

Yaytrade är ett fashion tech bolag som ligger helt rätt i tiden. Jag ser ett stort värde av den techplattform de utvecklat och det erbjudande de har till marknaden. Med min erfarenhet inom bolagsbyggande och logistik är jag säker på att vi kommer kunna skapa en attraktiv och skalbar företagsgrupp med ett attraktivt helhetskoncept som löser många av de utmaningar som finns på marknaden idag”, säger Stefan Alvarsson, koncernchef One Partner Group

Jag har följt Yaytrade och David med team en längre tid och ser vilket stort problem de löser inom modeindustrin och det cirkulära tänket de besitter. Yaytrade verkar i en multimiljard marknad och har alla förutsättningar till att bli marknadsledande inom försäljning av overstocks, samples returer och premium secondhand. Bolaget är redan på god väg att bli marknadsledande inom sin nisch i Sverige i och med den innovativa och smidiga lösning de erbjuder. Jag är imponerad av den fart, kunskap och innovationskraft som teamet besitter och ser med tillförsikt fram emot att bidra till Yaytrades internationella expansionsplaner och vara en del av den strategiska inriktning bolaget vill ta som Fashion Tech grupp. Utöver Yaytrades grundidé lockas jag även av den förvärvsstrategi bolaget har.”, säger Henrik Hobik, styrelseordförande Selected Brands Nordic AB

Genom nyemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 5 mkr före transaktionskostnader om cirka 20 tkr. Teckningskursen har fastställts till 3,75 kronor per aktie vilket motsvarar en premie om cirka 10 procent i förhållande till aktiens stängningskurs den 28 maj 2021. Nettolikviden från emissionen är avsedd att användas för investeringar i Yaytrades logistiklösningar och plattform.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 7 procent av antalet aktier och röster i Yaytrade. Antalet aktier och röster i Yaytrade kommer därmed att öka med 1 333 333, från 19 308 272 till 20 641 605. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka med cirka 66 666 SEK, från 965 413,6 SEK till 1 032 080,25 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Knape, VD Ytrade Group AB (publ)
E-post: david.knape@yaytrade.com
Telefon: +46 70 999 90 09

Denna information är sådan som Ytrade Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ytrade Group AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Yaytrade

Ytrade Group AB (publ) är ett svenskt fashion-tech bolag som driver marknadsplatsen Yaytrade. Bolaget bildades i Sverige och registrerades hos Bolagsverket under 2015. Den första versionen av Yaytrades marknadsplattform lanserades för allmänheten i slutet av 2017.

På Yaytrade kan privatpersoner handla premium fashion och livsstilsprodukter från varumärken och bolag som genom Yaytrade säljer ut utgående lager, samples och returer genom digitaliserade ”pop-up butiker”.Bolaget bedriver även försäljning av premium second hand från privatpersoner och influensers där användarna skapar sin egna e-butik där de kan skapa annonser själva eller använda bolagets pick-up service. Yaytrade har en urban användarbas och en utstickande design som b.la plockade hem silver i Svenska Designpriset under kategorin e-handel 2020.Bolagets marknadsplattform är en egenutvecklad högteknologisk e-handelsplattform där premiummode möter den cirkulära ekonomin i syfte att bidra till ett mer hållbart konsumentbeteende som driver miljösmart modekonsumtion.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-mail: adviser@eminova.se

För mer information, se Yaytrades hemsida www.yaytrade.com