#18-05 Företrädesemission i Obducat AB

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Obducat URB

Kortnamn: OBDU URB

ISIN-kod: SE0011062702

CFI-kod: RSIXXR

FISN-kod: OBDUCAT/SUBS RTS NL PD

Antal utgivna instrument: 48 183 813

Första dag för handel: 2018-03-28

Sista dag för handel: 2018-04-11

Instrument-ID: 498B

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Listningsnamn: Obducat BTUB

Kortnamn: OBDU BTUB

ISIN-kod: SE0011062710

CFI-kod: MCMUXR

FISN-kod: OBDUCAT/UT 8 AK + 3 TO 

Första dag för handel: 2018-03-28

Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelande

Instrument-ID: 498C

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.