#19-23 Ny första dag för handel med TR och BT i Paynova

Som tidigare kommunicerats i börsmeddelande #19-22 har Paynova (”Bolaget”) beslutat att genomföra en företrädesemission för befintliga aktieägare.

Bolaget offentliggjorde den 13 november kl. 17:04 att prospektet ännu inte har blivit godkänt av Finansinspektionen och första dag för handel med TR och BT flyttas därför fram till den 21 november.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Paynova TR

Kortnamn: PAY TR

ISIN-kod: SE0013381852

CFI-kod: RSSXXR

FISN-kod: PAYNOVA/SUBS RTS NL PD

Första dag för handel: 2019-11-21

Sista dag för handel: 2019-12-03

Instrument-ID: 5MKD

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 6 970 309

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Listningsnamn: Paynova BT

Kortnamn: PAY BT

ISIN-kod: SE0013381860

CFI-kod: ESNUFR

FISN-kod: PAYNOVA/SH

Första dag för handel: 2019-11-21

Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelande

Instrument-ID: 5MKE

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: XNGM

Segment: EQST

 

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.