#19-24 Coeli Private Equity AB har godkänts för notering på Nordic AIF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats godkänt Coeli Private Equity AB för notering på Nordic AIF. Första dag för handel blir den 25 november 2019. För ytterligare information hänvisas till bolagets prospekt.

Coeli Private Equity AB:s affärsidé är att erbjuda sina aktieägare en möjlighet att investera i ett portföljkoncept baserat på investeringar i s.k. buy-out fonder och selektiva investeringar i andra typer av private equity-fonder, dvs. onoterade bolag, samt direkta investeringar.

Information om instrumentet:

Listningsnamn: Coeli Private Equity
Kortnamn: CPE I
ISIN-kod: SE0012012268
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: COELIPRIVA/SH
Första handelsdag: 2019-11-25
Instrument-ID: 5NPV
Tick size table/liquidity band: 1
Antal aktier: 8600000
Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier ASA
Marknad: XNGM
Segment: AIFS

Med vänlig hälsning,
Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt telefon: 08-566 390 55

Om Nordic AIF
Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) trädde i kraft den 22
juli 2013. De nya reglerna berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse som inte är
värdepappersfonder. AIF-fonder som vill marknadsföra sig gentemot icke-professionella investerare
måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad (gäller ej så kallade specialfonder). För att
möta det nya behovet har NGM därför lanserat Nordic AIF – en lista på den reglerade marknaden
NGM Equity.