#22-07 Notering av ytterligare aktieslag i SBF Bostad AB

SBF Bostad AB (”Bolaget”), vars A-aktie sedan tidigare är noterad på Nordic AIF, fattade vid extra bolagsstämma den 29 mars 2022 beslut om införande av ett nytt aktieslag av serie B. Första handelsdag med det nya aktieslaget av serie B har nu fastställts till den 24 maj 2022.

För ytterligare information om det nya aktieslaget hänvisas till Bolagets prospekt.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: SBF Bostad B

Kortnamn: SBFBO B

ISIN-kod: SE0017565344

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: SBFBOSTAD/SH B

Första dag för handel: 2022-05-24

Instrument-ID: A5MU

Tick size table/liquidity band: 1

Antal utgivna instrument: 12 026

Marknad: XNGM

Segment: AIFS

Likviditetsgarant: Mangold Fondkommission AB

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55