Acrinova offentliggör prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelade den 6 december 2022 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté bedömer att Acrinova uppfyller noteringskraven för att ta upp bolagets aktier av serie A och serie B (”Aktierna”) till handel på Nasdaq Stockholm. Det prospekt som upprättats i samband med listbytet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på svenska på Acrinovas webbplats, www.acrinova.se.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till den 16 december 2022 och sista handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market är planerad till den 15 december 2022. Aktierna kommer att handlas i Small Cap-segmentet med oförändrade kortnamn (ACRI A respektive ACRI B) och ISIN-koder (SE0015660014 respektive SE0015660030). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Aktierna upptas till handel på Nasdaq Stockholm. Aktieägare i Acrinova behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. Prospektet kommer även inom några dagar att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

 

Rådgivare

Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Acrinova i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2022 kl. 11:25.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
ca@skmg.se 

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2019 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.