Klimator är en del av projektet Färdplan för autonom mobilitet

Projektets mål är att skapa en färdplan för hur man driftsätter och integrerar autonoma och elektriska mobilitetslösningar i stadsmiljö. För att på bästa sätt kunna lösa en så komplex uppgift krävs det att det genomförs av en grupp med bred domänkunskap från många olika områden där Klimator ingår som leverantör av väglagsexpertis.

Klimators teknologi för autonoma fordon som möjliggör körning i alla typer av väder och väglag är en viktig del i projektet för att självkörande fordon ska ta sig fram säkert även på vinterväglag. Projektet kommer att ge värdefull kunskap både till involverade aktörer i projektet, men även till andra aktörer intresserade av området utbyggnad och integration av autonoma fordon i städer.

Projektet är pågående och undersöker, definierar och inventerar förutsättningar för autonom mobilitet, vad gäller t.ex. regelverk och policyer, fysisk och digital infrastruktur, affärsmodeller och tjänstedesign såsom allmänhetens acceptans av autonom mobilitet och mobilitetsbehov. Detta arbete ska resultera i en färdplan innehållande kraven på hur autonoma mobilitetslösningar integreras i en stadsmiljö.

Projektet bygger på befintlig kunskap och erfarenhet inom området autonoma och hållbara mobilitetslösningar och att ta "nästa steg" genom att undersöka kraven på utbyggnad, utmaningar för stadsplanering avseende autonom mobilitet och nödvändiga tester i testmiljö och stadsmiljö. Vidare kommer möjligheten att ta bort säkerhetsförare och hur man skapar en stadsmiljö för fordon med olika leverantörer att undersökas.
 

”Ett projekt av detta slag ger oss bra förutsättningar att demonstrera våra tekniker för att vara en möjliggörare för funktionella autonoma fordonslösningar även i länder med vinterväglag”, säger Torbjörn Gustavsson, docent i vägklimatologi Klimator.

 

 

Om AHEAD

AHEAD är en teknologi som i realtid analyserar väglag och friktion framför ett fordon. Teknologin är ett resultat av över tio års forskning och utveckling inom väglagsklassificering. AHEAD ger fordonssystem information om rådande väglag vilket ökar funktionalitet och användning av avancerade förarstödssystem (ADAS) och självkörande teknologi (AD).

 

Om Road Condition Data

Road Condition Data (RCD) är en molnbaserad Data-as-a-Service plattform som tillhandahåller data om nuvarande och framtida vägväder, för proaktiv mobilitet. RCD-plattformen använder en kombination av regelbaserade algoritmer, maskininlärning och enorma mängder verkliga vägdata. Informationen gör det möjligt för bland annat aktörer inom fordonsindustrin att förhöja förarupplevelsen samt förbättra och öka säkerheten hos avancerade förarstödssystem (ADAS) och teknologier för att möjliggöra autonom körning (AD).

 

För ytterligare information
Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: patrik.simson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhållning och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.