Klimator initierar projekt med syfte att förbättra energiprediktering för elektriska fordon genom att inkludera information om vägväder

Projektet genomförs tillsammans med en global aktör inom tunga transporter där ordervärdet för Klimators del uppgår till 984 KSEK var av 738 KSEK är finansierat genom FFI. Projektet sträcker sig över 9 månader med start i mitten av december. Syftet med projektet är att förbättra energiförbrukningsprognosen för tunga elfordon genom att inkludera information om vägväder från Klimator.

Initiativet till projektet har en bakgrund i satsningar inom batterielektriska och bränslecellsdrivna fordon. För att möjliggöra framgångsrik räckviddsuppskattning, planering och dimensionering krävs hög precision av att förutse energiläget i verklig drift. Syftet med projektet är därför att förbättra energiförbrukningsprognosen för elfordon ur ett vägväderperspektiv genom att inkludera information om vägväder från Klimator. 

”Genom att integrera vägväderdata i energiförbrukningsprognoser för elfordon skapar vi nya vägar för hållbar mobilitet. Vi ser detta som en spännande och viktig möjlighet då vår kunskap kan hjälpa till att möjliggöra och möta energipredikteringsbehov med hög precision, där varje steg mot förbättrad räckviddsuppskattning är en viktig komponent mot en framtid med effektivare och mer pålitlig eldrift.” Säger Viktoria Bogren, ansvarig för affärsområdet Automotive hos Klimator. 

 

Om Road Condition Data

Road Condition Data (RCD) är en molnbaserad Data-as-a-Service plattform som tillhandahåller data om nuvarande och framtida vägväder, för proaktiv mobilitet. RCD-plattformen använder en kombination av regelbaserade algoritmer, maskininlärning och enorma mängder verkliga vägdata. Informationen gör det möjligt för bland annat aktörer inom fordonsindustrin att förhöja förarupplevelsen samt förbättra och öka säkerheten hos avancerade förarstödssystem (ADAS) och teknologier för att möjliggöra autonom körning (AD).

För ytterligare information
Emil Danielsson, VD Klimator AB

E-post: emil.danielsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 421 04 00

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhåll och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.