Klimator tecknar avtal med ny storkund i Norge

Presis Vegdrift, Norges tredje största aktör inom underhåll av vintervägar väljer Klimators lösningar med ett femårigt avtal värt 1 MSEK över fem år. Leveranserna inkluderar Klimators avancerade beslutstöd Road Status Information (RSI) och Nordens ledande IoT-baserade vägväderstation.

Norge är en viktig marknad för Klimator och präglas av en stark inriktning mot hållbarhet, digital transformation och effektiv resursanvändning. Presis Vegdrift är den tredje stora aktören på den norska marknaden som väljer Klimators lösningar.

Vi är både glada och väldigt stolta över att Presis Vegdrift väljer lösningar från Klimator. Det betyder att vår position i Norden stärks ytterligare och vi får ännu fler användare som vi kan utvecklas tillsammans med säger Sören Pedersen, Head of Winter maintenance.

Det nya avtalet tecknas genom Zeekit AS, en mångårig samarbetspartner till Klimator. Zeekit har länge varit en framstående aktör inom digitala lösningar för vägunderhåll, med en särskild inriktning på den skandinaviska marknaden.

Bakgrund om Presis Vegdrift

Presis Vegdrift är en av Norges mest framstående entreprenörer inom vinterindustrin. Bolaget har en gedigen erfarenhet och expertis inom snöröjning och vägunderhåll, vilket har gjort dem till en betrodd partner för flera norska kommuner och privata aktörer. Med ett ständigt fokus på kvalitet, hållbarhet och innovation, strävar Presis Veidrift ständigt efter att förbättra sina tjänster och erbjuda bästa möjliga lösningar till sina kunder.

Om Road Status Information

Road Status Information (RSI) är en Software-as-a-Service applikation för vintervägsunderhållning som samlar in data från en mängd olika källor för säkrare beslut om vintervägar. Data som tillhandahålls i RSI skapas genom att använda en kombination av regelbaserade algoritmer, maskininlärning och analys av enormt stora mängder verkliga väg- och miljödata. RSI bearbetar sedan denna data med avancerade klimatmodeller för att ge detaljerade prognoser för vägar, cykelvägar och gångbanor. De högupplösta prognoserna används av trafikverk, vintervägsentreprenörer och kommuner för att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimators prognoser underlättar beslut, planering och uppföljning av åtgärder och bidrar till att använda resurser effektivare och minska klimatavtrycket.

 

Om Klimators IoT-baserade vägväderstationer

Klimators vägväderstationer ger realtidsinformation om hur vädret påverkar lokala vägförhållanden. Denna data ger operatörer möjlighet att fatta välgrundade beslut om lämpliga åtgärder. Uppgifterna är lättillgängliga från Klimators Road Status Information (RSI) plattform. Data kommer i form av ett API och kan därmed integreras i andra system för väder- och vägväderövervakning eller prognoser vid behov.

Denna information är sådan som Klimator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-23 17:18 CET.

För ytterligare information
Emil Danielsson, VD Klimator AB

E-post: emil.danielsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 421 04 00

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhåll och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.