Klimator och Volvo Group initierar proof-of-value-projekt i USA

Under Q4 2023 kommer Klimator genomföra ett proof-of-value-projekt genom CampX by Volvo Groups startup innovationshub i USA, med fokus på Klimators lösning för vägväderinformation. Projektet har beviljats finansiering på cirka 200 KSEK genom programmet FFI Accelerate Startup Partnership

Det övergripande målet är att ge föraren lokala vägväderrisker för att förbättra förarens upplevelse och möjliggöra säkrare färdväg. Informationen från Klimators prediktiva molnbaserade lösning Road Condition Data, RCD, kommer att visualiseras på en karta och därigenom möjliggöra för föraren att få information innan den når den kritiska platsen.

”Det här projektet är ett bra exempel på hur vår dynamiska data kan användas för att öka förarnas säkerhet. Genom att ge föraren proaktiv information om kommande risker tar vi ett viktigt stef framåt mot att skapa säkrare vägar enligt marknadens behov och krav.” Säger Viktoria Bogren, chef för affärsområde Automotive på Klimator.

Om Road Condition Data

Road Condition Data (RCD) är en molnbaserad Data-as-a-Service plattform som tillhandahåller data om nuvarande och framtida vägväder, för proaktiv mobilitet. RCD-plattformen använder en kombination av regelbaserade algoritmer, maskininlärning och enorma mängder verkliga vägdata. Informationen gör det möjligt för bland annat aktörer inom fordonsindustrin att förhöja förarupplevelsen samt förbättra och öka säkerheten hos avancerade förarstödssystem (ADAS) och teknologier för att möjliggöra autonom körning (AD).

För ytterligare information
Emil Danielsson, VD Klimator AB

E-post: emil.danielsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 421 04 00

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhåll och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.