Klimator utvalda till scale up-programmet Catalyst

Under slutet av 2023 blev Klimator utvald till det anrika Catalyst programmet. Catalyst är ett scale up-program initierat av Business Sweden för Sveriges mest innovativa och lovande företag. Tilldelningen föregås av en detaljerad urvalsprocess och programmet har som syfte att skapa en kraftfull språngbräda mot internationell tillväxt. För att optimera och nyttja programmet och dess möjligheter kommer Klimator att delta i VTM-konferensen i Turin den 26-27 mars tillsammans med Business Sweden i en svensk paviljong.

”Catalyst är ett spännande program för att nå ut till en väldefinierad marknad inom fordonsindustrin. Vårt syfte är att bredda kontaktytorna inom fordonsindustrin för våra två produkter med ett fokus på Road Condition Data, RCD. Programmet är skräddarsytt för oss och det är ett otroligt kompetent team som vi ser fram emot att jobba med”, säger Viktoria Bogren, ansvarig för affärsområdet Automotive hos Klimator. 

För ytterligare information
Emil Danielsson, VD Klimator AB

E-post: emil.danielsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 421 04 00

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhåll och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.