Søren Pedersen ny Head of Winter Maintenance på Klimator

Klimator, en ledande leverantör av innovativa lösningar för att bekämpa väghalka, utser Sören Pedersen till Head of Winter Maintenance på Klimator. Med Sörens långa historik inom bolaget med sin omfattande erfarenhet inom området utgör han en naturlig efterträdare till Emil Danielsson, som i maj blev VD för Klimator.

Sören Pedersen, som ansvarar för Klimators verksamhet i Danmark där utvecklingen av IoT-sensorer har varit central, tar nu över ansvaret för hela affärsområdet Winter maintenance. Sören är sedan tidigare en del av ledningsgruppen och har under lång tid varit en betydande kraft för affärsområdet Winter maintenance men också för Klimator som helhet. Sörens praktiska erfarenhet från vinterindustrin och djupa förståelse för de utmaningar som branschen står inför gör honom till en naturlig ledare i arbetet med att utveckla både affären i nära samarbete med Klimators kunder.

Klimator levererar idag både mjuk- och hårdvarulösningar till Sverige, Norge, Finland, Danmark, Litauen, Tjeckien och Storbritannien.

Jag är hedrad och stolt över att ta på mig denna nya roll på Klimator. Efter många års arbete inom vinterindustrin har jag ett stort engagemang för de utmaningar som yrkesverksamma inom branschen står inför. Klimators åtagande att leverera toppmoderna lösningar har alltid inspirerat mig, och jag ser fram emot att leda våra insatser för att erbjuda ännu mer effektiva lösningar till våra kunder, säger Sören Pedersen, Head of Winter Maintenace, Klimator.

Vi har arbetat nära varandra under lång tid och Sörens djupa kunskap inom området är en betydande tillgång för vår fortsatta utveckling, och jag ser fram emot ett fortsatt nära samarbete i våra nya roller," säger Emil Danielsson, VD på Klimator.

För ytterligare information
Emil Danielsson, VD Klimator AB

E-post: emil.danielsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 421 04 00

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhåll och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.