Hoi Publishing utvecklar samarbetet med AI-bolaget Reedz som exklusiv förlagspartner och projektet går in i kommersiell fas

Det tidigare annonserade exklusiva utvecklingssamarbetet omfattande internationell bokutgivning och finansiella översättningstjänster mellan Hoi Publishing och AI-bolaget Reedz har nu tagit flera viktiga steg framåt. Bland annat har tjänsten finansiell översättning lanserats och det första uppdraget har genomförts.

Det exklusiva samarbetet mellan Hoi Publishing och Reedz innebär att all bokutgivning som Reedz blir inblandad i sker i dialog och i partnerskap med Hoi. Parterna har identifierat flera utvecklingsområden och tjänster med Reedz teknologi som bas som de redan har börjat samarbeta kring och där såväl fackboksutgivning som finansiella översättningar nu har kommit så långt att det går att konstatera att den kommersiella fasen är inledd. Ett första uppdrag avseende en finansiell presentation har genomförts och lett till både en konfirmation av den höga kvaliteten på teknologin och viktiga lärdomar inför framtiden.

”Vårt förlag har möjlighet att kvalitetssäkra avgörande steg i leveransen av den typen av översättningar från Reedz som vi är exklusiv partner i och nu tittar vi på hur vi bäst interagerar för att ta fler utgivningar liksom andra uppdrag i mål. Med suverän AI-teknik i kombination med stort kunnande på förlaget blir erbjudandet mycket starkt. Det här skapar konkreta möjligheter till nya intäkter för både Hoi och Reedz”, säger Lars Rambe, VD Hoi Publishing.

”Bokutgivning, liksom finansiella presentationer för till exempel börsbolag, är bland de mest komplexa och krävande typerna av uppdrag som vi kan ta på oss på Reedz. Därför är det mycket viktigt att arbeta med rätt team och där är Hoi ett självklart val för oss som exklusiv förlagspartner”, säger John Strandberg, VD Reedz.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi Publishing är Sveriges ledande hybridförlag med en starkt digitaliserad verksamhet. I nära samarbete med författarna ger Hoi årligen ut omkring 200 titlar i olika genrer genom en hybridmodell (den unika och väletablerade Hoi-modellen) där förlag och författare delar risker och möjligheter. Hoi eftersträvar en bred och växande katalog av rättigheter med god lönsamhet för både förlag och författare. Med varumärken i form av imprints såsom Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Lilla Hoi, Tallbergs Förlag och Hoi Audio är förlaget väletablerat på den svenska marknaden och i ett par segment även marknadsledande. Förlaget har även ett dotterbolag i Danmark med växande utgivning i flera genrer. Bolagets vision är att utveckla förlagsbranschen i Norden och på sikt i andra länder på författarvänliga villkor som ger många fler chansen att bli författare och att därigenom sprida god litteratur för ett starkt och demokratiskt samhälle.